NUMMERPRESENTATÖR.

Inställning av datum och tid.


1. Se till att displayen är nollställd, dvs visar: "-----------"

2. Håll knappen (RING UPP) intryckt (displayen visar "FEL"),
och tryck därefter samtidigt på knappen (RADERA).

3. Släpp knapparna.

4. Indikeringen för MÅNAD blinkar nu i displayen. Tryck på någon
av (BLÄDDRA)-knapparna för att stäla in aktuell månad. Tryck
därefter på knappen (RADERA) för att lagra den månad du valt.

5. Indikeringen för DAG blinkar nu i displayen. Tryck på någon av
(BLÄDDRA)-knapparna för att ställa in aktuell dag. Tryck
därefter på knappen (RADERA) för att lagra den dag du valt.

6. Indikeringen för TIMMA blinkar nu i displayen. Tryck på någon
av (BLÄDDRA)-knapparna för att ställa in aktuell timma. Tryck
därefter på knappen (RADERA) för att lagra den timma du valt.

7. Indikeringen för MINUT blinkar nu i displayen. Tryck på någon
av (BLÄDDRA)-knapparna för att ställa in aktuell minut. Tryck
därefter på knappen (RADERA) för att lagra den minut du valt.

8. Displayen visar "Slut". Tryck på knappen (RADERA). Displayen
visar "-------------" och tidsinställningen är klar.Skulle inte det fungera, så kan du prova ett tips som jag har fått från Karl-Olov Serrander i Eskilstuna.

1. Radera alla nr: Håll nere RADERA tills "INGA NUMMER" kommer upp.
2. Håll NEDPIL nere tills displayen visar "KLOCKA DATUM". Markören blinkar på månader.
3. Ställ in rätt månad med UPPIL.
4. Tryck NEDPIL för att hoppa till dagarna.
5. Ställ in rätt dag med UPPIL.
6. Tryck NEDPIL för att ställa in timmar och minuter på samma sätt.
7. Tryck NEDPIL för att avsluta.


Tillbaks.

www.janberggren.se